VIJESTI IZ DRUŠTVA
OSTALE VIJESTI
ZANIMLJIVOSTI
ARHIVA
Говор захвале Милоша Кордића
POSLIJE DVADESET GODINA
Prikaz knjige Zlatka Kudelića Marčanska biskupija
Молитва Господња Спридона Алексијевића
TAJNA IVE BANCA
Tromjesečni izvještaj o radu pododbora SKD "Prosvjeta"
Pododbori su osnovni oblik organizacije SKD „Prosvjeta“ na terenu i oni danas predstavljaju jedine punktove na kojima živi srpska kultura u RH

1. Pododbor SKD “Prosvjeta” Darda
U okviru Pododbora djeluju tri sekcije: folklorna, likovna i glazbena. U izvještajnom periodu ostvarili su sljedeće nastupe:
   07.01.2006.g. Učešće članova Pododbora Darda na Božićnoj liturgiji u Dardi
   21.01.2006.g. Izložba slika u Borovu (samostalna) suradnja s Pododborom SKD      ''Prosvjeta'' Borovo; nastupio i g. Miroslav Ilić (iz Bilja) s nekoliko pjesama, a Izložbu slika je otvorio kustos g. Petar Matić
   26.01.2006.g. Nastup KUD-a "B. Radičević" (najmlađi i odrasli) povodom dana Sv.  Save u Dardi-krsna slava Društva. Osim folklora učestvovali su i   recitatori.
   28.01.2006.g. KUD-a "B. Radičević" (najmlađi i odrasli) nastup povodom     obilježavanja Sv. Save u mjestu Jagodnjak – saradnja s Pododborom           Jagodnjak.
   04. 03. 2006.g. nastup KUD – a «Branko Radičević» ( najmlađi i odrasli ) povodom dana žena (8. mart) u mjestu Karanac u Baranji.
   07.03. 2006.g. Izložba slika u Vukovaru (samostalna) suradnja s Pododborom SKD  ''Prosvjeta'' Vukovar; nastupio i g. Miroslav Ilić ( iz Bilja) s nekoliko pjesama a Izložbu slika je otvorio kustos g. Petar Matić
   28.03.2006.g. Održana redovna godišnja Skupština Pododbora Prosvjete u Dardi.
Podnesen i usvojen Izvještaj o radu u 2005.g. i usvojen Plan rada za 2006. Skupštini prisustvovao predsjednik Koordinacionog odbora g. B. Kurucić. Predstavnici Pododbora Darda su aktivno učestvovali u radu Koordinacionog odbora, te folkloraši u radu regionalnog ansambla.

2. Pododbor SKD “Prosvjeta” Beli Manastir
  
13.01.2006. prigodan program povodom srpske pravoslavne Nove godine
                   Folklor, orkestar, članovi hora, solistice
   27.01.2006. Svetosavska akademija u organizaciji Srpske pravoslavne parohije
                   Sv. Arhanđela Mihaila i SKD "Prosvjeta" Pododbor Beli Manastir
                   Folklor, hor, vokalni solisti, orkestar
   11.02.2006.Škola folklora Vukovar
                   obuka voditelja grupa - 3 učesnika
   26.02.2006.Busorajas, Mohač, NR Mađarska
                   folklor i orkestar
   15.03.2006.Sastanak Koordinacionog odbora

3. Pododbor SKD “Prosvjeta” Moravice
U izvještajnom periodu aktivno su radile dvije sekcije: mješoviti hor i muzička sekcija. Mješoviti hor broji 22 člana, probe održavaju srijedom i petkom u prostorijama eparhije moravičke. Nastupili su:      
   06.01. večernje, Marindol
   07.01. božićna liturgija
   14.01. Pravoslavna Nova godina
   19.01. Ponikve
   27.01. Moravice, Svetosavska akademija
   05.02. Marindol
   04.03. Kulturno stvaralaštvo grada Vrbovsko
Muzička sekcija broji pet članova, a probe održava u prostorijama Doma kulture u Moravicama.
Nastupi:
   14.01. Pravoslavna Nova godina i skupština Pododbora
   04.03. Kulturno stvaralaštvo grada Vrbovsko
   14.03. Svečana sjednica Grada
Članovi pododbora aktivno su sudjelovali u realizaciji projektne nastave pri OŠ Nikola Tesla, Moravice, posvećene 150. godina rođenja Nikole Tesle, u što su bili uključeni i učenici dopunske nastave. Dopunsku nastavu pohađa 12 učenika OŠ N. Tesla, Moravice i 13 učenika Područne škole Gomirje.

4. Pododbor SKD “Prosvjeta” Borovo
Biblioteka je radila svaki radni dan od 16 do 20 sati, a održavane su redovne probe literarne i recitatorske sekcije ponedjeljkom, a po potrebi i češće.
U prva tri mjeseca realizirane su sljedeće aktivnosti:
   13.01. obilježavanje pravoslavne Nove godine za članstvo sa kulturno-umjetničkim programom;
   21.01. izložba slika Rade Marković, slikarice iz Darde;
   27.01. Dan Društva, nastup muzičke sekcije i recitali;
   08.03. veče ljubavne poezije povodom Dana žena pod naslovom "Pjesma ženi".
Manifestacija je organizirana u suradnji s Pododborom Osijek. Sudjelovali su i pjesnici iz Osijeka.
   31.03. godišnja izvještajna skupština.

5. Pododbor SKD “Prosvjeta” Bijelo Brdo
Od početka ove godine Pododbor je imao veliki broj aktivnosti. Počelo je s godišnjom programsko-izvještajnom skupštinom, te vanrednom izbornom skupštinom. Na primjeren način obilježena je pravoslavna Nova godina, koju su pripremili članovi veterani SKUD-a J.J.Zmaj.
   14. 01. Dječja folklorna grupa uz pripremni folklorni ansambl imala je svoj prvi nastup.
   27.01. Svečana svetosavska akademija održana je u Domu kulture Bijelo Brdo pred više od 300 posjetilaca. Nastupili su i recitatori pododbora.
   06.03. održana je tradicionalna manifestacija Bijelog Brda.
   31.03. je održan Sedmi godišnji koncert SKUD-a J. J. Zmaj. Nastupili su folklorni ansambl, pripremni folklorni ansambl, dječji folklorni ansambl, dramska grupa Zmaj i vokalna solistica J. Narančić.
Članovi pododbora pripremaju se za obilježavanje 300 godina Bijelog Brda 17.06.2006.

6. Pododbor SKD “Prosvjeta” Bršadin
U izvještajnom periodu održavane su redovne probe starije folklorne grupe dva puta, a mlađe jednom tjedno. Članovi KUD-a redovito su odlazili i na probe Regionalnog ansambla u Vukovar. U toku januara pripremali su se za tradicionalnu manifestaciju koja je održana 14.02. u Domu kulture Bršadin, gdje su nastupili pjevači i pjesnici. 25. 02. ugostili su glumce i režisera iz leskovačkog narodnog kazališta.

7. Pododbor SKD “Prosvjeta” Dalj
Sve manifestacije i aktivnosti predviđene za prvo tromjesečje ostvarene su.
   27.01. Svetosavska priredba, Dom kulture Dalj, nastupili su folklorna i recitatorska sekcije, te školski hor. Tokom februara održavane su redovite probe folklorne sekcije.
   06.03. Dom kulture, Dalj, 500 posjetilaca;
   31.03. Silaš, Selu u pohode, zapažen nastup foklorne sekcije;
Pododbor priprema izložbu Čarobni Mozart.

8. Pododbor SKD “Prosvjeta” Vrginmost
U navedenom periodu pododbor je djelovao kroz foklornu, pjevačku i recitatorsku skupinu. U povodu Sv. Save 28.1.2006. organizirana je svečanost na kojoj su sudjelovali pododbori iz Vojnića, Malog Gradca i Gvozda. U povodu 8. marta gostovali su pjevačka i folklorna skupina na priredbi u Malom Gradcu. Početkom marta angažirali su koreografa za igre iz Srbije. Folklorna sekcija znatno je proširena i sada broji oko 40 članova. Probe folklorne sekcije održavaju se dva puta tjedno, srijedom i subotom, a pjevačka i recitatorska održavaju svoje probe jednom tjedno. Početkom godine kupili su i instrumente za tamburaški orkestar.

9. Pododbor SKD “Prosvjeta” Jagodnjak
U izvještajnom periodu održane su sljedeće aktivnosti:
   28.01.06. SVETI SAVA; Ove godine se Svetosavska akademija ponovno održala u Domu kulture, a domaćin je bio Pododbor i Općina Jagodnjak. Uz školsku djecu i članove sekcija pododbora,  gosti na Svetosavskoj akademiji bili su članovi KUD-a Branko Radičević iz Darde. U programu učestvovalo 70 učesnika, program pratilo 200 gledalaca.
U toku februara održavane su redovne probe, pripreme i recitatorske sekcije za Nedelju pravoslavlja. Folklorna sekcija u februaru nije radila.
   11.03.06. održana godišnja skupština Pododbora
   12.03.06. proslava Nedelje pravoslavlja, program održan u crkvi u Bolmanu i u crkvi u Valpovu, program rađen u suradnji sa crkvom u Bolmanu, u programu učestvovali članovi Pododbora i djeca koja pohađaju vjeronauk. U programu učestvovalo osam recitatora, program pratilo oko 50 gledalaca.

10. Pododbor SKD “Prosvjeta” Knin
U izvještajnom periodu nastavile su s radom dramska, literarna, likovna i kompjutorska radionica, plesna grupa i novoformirana šahovska sekcija.
   06.01. Knin, prostorije pododbora, prigodan program i druženje;
   13.01. Knin, prostorije pododbora, prigodan program i druženje;
   29.01. Knin, Dan Društva, prigodan program, nastup učenika osnovne škole;
   14.02. Knin, karneval
Od 07. do 14.03. održana je izložba Mapa Gomirje, rad poznatog slikara Đ. Petrovića;

11. Pododbor SKD “Prosvjeta” Karlovac
Sve sekcije nastavile su sa svojom aktivnosti prema postojećem planu kako slijedi:
Muzička sekcija je u kontinuitetu nastavila s vježbama komornog zbora Dr Gajo Petrović svakog utorka.
   26.01. Karlovac, nastup zbora povodom Dana Društva 
   25.01. Šahovski klub je organizirao turnir.
Klub Sv. Sava organizirao je besjedu na temu Sveti Sava, život i djelo, u prostorijama Pododbora. Likovna sekcija na čelu s akademskim slikarom Đ. Petrovićem, održala je nekoliko radionica s nekoliko talentiranih mladih ljudi iz Karlovca.
Ženski etno-klub pododbora imao je vrlo dinamične pripreme za prvu izložbu tekstilnih predmeta Korduna i Like planiranu u maju o.g.
Književno-literarni klub na čelu s prof. D. Grubješićem djelovao je vrlo aktivno u sređivanju knjižnice Pododbora, te stavljanje iste u funkciju.

12. Pododbor SKD “Prosvjeta” Okučani-Rajić
U okviru pododbora uz muzičku sekcija (tamburaši), djeluju folklorna i likovna sekcija. Redovito su, jednom tjedno, održavane probe.
   01.01. Okučani, prigodan program povodom Nove godine;
   07.01. Okučani, božićni koncert;
   27.01. Okučani, Dan Društva, Svetosavska himna, recitacije, prisutno preko 100 gosti; Izložba 200 fotografija Okučana i okoline iz 19. i 20. vijeka, priredio N. Lončarević; Izložba ikona (20 ikona), priredio S. Tarbuk;
   08.03. Okučani, prigodan program povodom Dana žena.

13. Pododbor SKD “Prosvjeta” Zagreb
1. Likovna sekcija
Voditelj je Miloš Popović, prof.
Sekcija je radila u prostorijama Pododbora na slikanju ljudske figure (akt i poluakt) na povećanom formatu, te kompoziciji mrtve prirode, što su članovi sami postavljali. Korištena je tehnika ugljena, tempere tonski (u 3 boje) i tempere koloristički (sve boje). To su tehnike koje su prikladne u našim uvjetima.
Dvadesetak  stalnih članova sekcije sastajali su se jedanput tjedno (srijeda i  nedjelja), a  kada su to dozvoljavale vremenske prilike radili su u pejzažu (Maksimir, Botanički vrt, Ribnjak). Tada su dolazili i povremeni članovi.
Rad na ljudskoj figuri  je izuzetno težak likovni problem i tada koriste prikladne modele koje financiraju sami članovi sekcije.

2. Dramska sekcija – Dramski studio "Eho"
Voditeljica je Svetlana Patafta, dipl. glumica i kazališni pedagog.
   19.01. gostovanje predstave «Igre u pijesku» u Ljubljani.
Rad na novoj predstavi: Kokoške umiru od ljubavi, Mirjane Ojdanić.
Sudionici:
Boranija: Irma Milović
Ikonija: Nikolina Majdak
Melanija: Maša Pucić
Narikača: Katarina Vukadin
Moliteljka: Tamara Mesarić
Majka: Andreja Vozila
Djevojka: Rea Hadžiosmanović
Kokoška: Ivana Car
Car, Mladi car, Pijetao: Daniel Bele                             
Harač paša,Savjetnik: Saša Dodik
Suradnica na scenskom pokretu: Natalija Manojlović
Glazbena suradnica: Marta Babić
Montaža zvuka: Darko Jeftić
Redateljica: Svetlana Patafta
Opis predstave:
Groteskni prikaz odnosa u jednom društvu. Korišteni su elementi mjuzikla, kazališta sjena, kao i fizičkog teatra. Mnoge scene su nastale iz improvizacija samih glumaca. Oni su također i autori tekstova većine songova.
Premijera: 28.03.2006. Centar za kulturu Trešnjevka
30.03. 2006. 29. SKAZ – Centar za kulturu Peščenica

3. Folklorna sekcija
Voditelj je Mladen Petrić, prof.
Članovi folklorne sekcije, plesači, imali su probe dva puta tjedno (utorak i četvrtak), a po potrebi i svaki dan.
U prvom tromjesečju radilo se na osposobljavanju novih plesača za popunu po koreografijama, te su uvježbavane nove koreografije i pripremani nastupi. Trenutno je u pripremi nastup 08.04. u Centru za kulturu Trešnjevka, susret sa folklornom sekcijom pododbora Rijeka. Za tu prigodu pripremljen je slijedeći program:
- Ličko prelo
- Pjesme iz Like
- Kondure, plesovi iz Pomoravlja
- Bunjevački plesovi
Priprema se i nastup 07.05. na Smotri amatera Zagreba, sa koreografijom «Šopske narodne igre».
Prosječni broj članova je trideset.

14. Pododbor SKD “Prosvjeta” Rijeka
U izvještajnom razdoblju odvijale su se aktivnosti u izdavačkoj djelatnosti, kulturnom amaterizmu, kulturnim manifestacijama i biblioteci.
1) Folklorna sekcija broji oko 60 članova studentske i srednjoškolske omladine. Probe su se redovito održavale dva puta tjedno, ponedjeljkom i četvrtkom od 20,00 do 22,00 sata u unajmljenom prostoru WTC-a, u Rijeci, Riva Boduli 1.
Javni nastupi
   27.01.2006. - Za Dan Društva i Krsnu slavu Folklorni ansambl je nastupio u dvorani Hrvatskog kulturnog doma u Rijeci, Strossmayerova ulica 2.

2)
Muzička sekcija broji 8 članova. Probe su se održavale jednom tjedno u prostorijama Pododbora, Trg Sv. Barbare 1/I, od 20.00 do 22.00 sata.
Javni nastupi
   27.01.2006.- Za Dan Društva i Krsnu slavu nastupili su kao pratnja folklornog ansambla.

KULTURNE MANIFESTACIJE
  
13.01.2006.– Organiziran izlet u Istru, gdje su razgledani kulturno-historijski spomenici, a u večernjim satima organiziran je u Žminju doček Nove godine - računato po Julijanskom kalendaru. Izlet i doček Nove godine financirali su članovi vlastitim sredstvima.
   21.01.2006.- U sklopu Prvih muzičkih večeri u Hramu Sv.Georgija na Sušaku održan je Koncert komornog sastava Trija "Anima" iz Rusije. Nastupile su umjetnice Natalia Kozlova, autorica svih aranžmana Trija "Anima", Natalia Kravchenko - violina i Anna Samokish - violončelo.
Trio "Anima"je na 12. međunarodnom natjecanju "Astor Piazzolla" osvojio Premio della Critica. Gledalište je bilo popunjeno članovima Pododbora i ostalim građanima Grada Rijeke do posljednjeg mjesta. Ova manifestacija je vrijedna pažnje i zbog suorganizatora – Pravoslavne srpske crkve Sv. Nikole u Rijeci.
   27.01.2006.- Obilježen je Dan Društva i Krsne slave - Sveti Sava. Priredba je održana u Hrvatskom kulturnom domu u Rijeci, Strossmayerova 2.
Program:
- Svetosavska himna - izvođač Mirko Čagljević, operni pjevač, bariton;
- Pjevački zbor "Jeka Primorja" - izvodio Mokranjčevu duhovnu muziku;
- Ranko Lipvšćak - slobodni akademski dramski umjetnik čitao tekstove vezane za lik i djelo Sv. Save;
- Folklorni ansambl SKD "Prosvjete" - Pododbor Rijeka izvodio spletove srpskih narodnih igara.
   11.02.2006.- U sklopu Prvih muzičkih večeri u Hramu Sv.Georgija na Sušaku održan Klavirski recital ruske pijanistice Natalije Marytcheve.
   31.03.2006.- U prostorijama Pododbora predstavljena knjiga Đure Zatezala "Radio sam svoj seljački i kovački posao". O knjizi su govorili Đuro Zatezalo, autor, Čedomir Višnjić, urednik, Svetozar Livada i Miodrag Milošević.  
BIBLIOTEKA
U izvještajnom razdoblju obogaćen je knjižni fond novijim izdanjima, što je pobudilo interes kod velikog broja čitalaca. Biblioteka je otvorena radnim danom od 10,00 do 15,00 sati.  

15. Pododbor SKD “Prosvjeta” Osijek
U navedenom periodu pododbor je djelovao kroz sljedeće aktivnosti:
   27.01.2006. Osijek, Svetosavska akademija
   28.01.2006. Osijek, prigodan program i druženje povodom Dana Društva
   10.02.2006. Osijek, godišnja skupština
   14.02.2006. Bršadin, pjesničko veče povodom Sv. Trifuna
   17.02.2006. Đurđenovac, susreti pjesnika Slavonije, Baranje i Zap. Srijema
   23.02.2006. Čelarevo, 6. Kočićevi dani, likovna izložba
   04.03.2006. Veliškovci, tradicionalni, 20. po redu pjesnički susreti
   08.03.2006. Borovo, program u povodu 8. marta, Dana žena, pod nazivom Pjesma ženi, veče ljubavne poezije.
   11.03.2006. Osijek, prostorije pododbora, svečana akademija, uz slikovnu prezentaciju.
   18.03.2006. Vrbanja, u organizaciji Saveza pisaca amatera Hrvatske, održano pjesničko veče
   23.03.2006. Pačetin, promocija knjige poezije Branislava Bođe Na greškama se uči.

16. Pododbor SKD “Prosvjeta” Mali Gradac
U izvještajnom periodu redovno su održavane probe folklorne i glazbene sekcije.
   06.01. Mali Gradac, prigodan program za Božić;
   13.01. Mali Gradac, prigodan program za Mladi Božić;
   27.01. Mali Gradac, obilježavanje Dana Društva
   28.01. Gvozd, nastup folklorne, pjevačke i muzičke sekcije;
   04.03. Mali Gradac, ugostili pododbore iz Gvozda i Garešnice, 300 posjetilaca.

17. Pododbor SKD “Prosvjeta” Mirkovci
U izvještajnom periodu folklorna sekcija Pododbora, uz redovite probe, imala je sljedeće aktivnosti:
   13.01.2006. Mirkovci, prigodan program prilikom pravoslavne Nove godine,
   18.02.2006. Mirkovci, koncert narodnih igara, nastup folklornog ansambla Sloga iz Vukovara i Dječjeg folklornog ansambla Pododbora Mirkovci;
   25.03.2006. Mirkovci, takmičenje pjevača amatera.

18. Pododbor SKD “Prosvjeta” Markušica
Aktivnosti Pododbora su se svodile na rad folklorne, pjevačke, recitatorske i ritmičke grupe:
Početkom ove godine, 6.1.2006. učestvovali su na priredbi u Domu kulture u Markušici povodom božićnih praznika. Učešće recitatorske grupe u OŠ Markušica 06.1.2006. Povodom Sv. Save 27.1.2006. učestvovali su na priredbi u OŠ Markušica uz veliki odziv posjetilaca. Pored folklorne nastupile su recitatorska i ritmička grupa. Povodom 8. marta u prostoru OŠ Markušica održana je priredba na kojoj su učestvovali folklorna, ritmička i recitatorska sekcija.
Gostovanje u Silašu 31.3.2006. Osim folklorne grupe nastupili su pjevači amateri iz pjevačke grupe, te ritmička sekcija. Manifestacija je bila u organizaciji Zajedničkog veća opštine, a iz projekta "Selu u pohode". Folklornu sekciju uvježbava Milan Cvijanović, a mlađu grupu Marta Strajinić, dok je muzička pratnja povjerena orkestru Duška Lađarevića.
Pjevačku i ritmičku grupu vodi i uvježbava Aleksandra Padrov-Lazić.
Grupu recitatora uvježbava učiteljica Dušanka Marjanović.

19. Pododbor SKD “Prosvjeta” Krnjak
U ovom razdoblju aktivno su radile folklorna, muzička i recitatorska sekcija. Probe su održavane dva puta tjedno, i to četvrtkom i nedjeljom.
Slavu Društva, Sv. Savu, obilježili su 27.01. svečanom liturgijom i recitalom u crkvi Sv. Petra i Pavla u Donjem Budačkom, te su organizirali svetosavsko druženje u osnovnoj školi u D. Budačkom. S recitatorskom sekcijom gostovali su u Karlovcu u prostorijama karlovačkog pododbora 26.01. gdje su izveli prigodan recital. Nastup u Vrginmost 28.01. sa muzičkom i folklornom sekcijom na priredbi posvećenoj Sv. Savi. U toku su pripreme za nastup u Plaškom za obilježavanje Uskrsa. Na kući koju je pododbor dobio na korištenje završeni su radovi rekonstrukcije električnih instalacija, a vrše se dogovori oko uređenja stolarije.

20. Pododbor SKD “Prosvjeta” Korenica
U pododboru djeluju dvije sekcije: likovna i literarno-recitatorska. Rad sekcija odvijao se prema godišnjem programu. Članovi su svoj doprinos posebno dali u realizaciji programa povodom Božića i Dana Društva, Sv. Save, te 8. marta, međunarodnog dana žena. Ovim skromnim proslavama u prostorijama Pododbora Korenica prisustvovali su građani Korenice i okolnih sela. Priređene su i prigodne izložbe ručnih radova članova pododbora, koje su zamjetno posjećene.

21. Pododbor SKD “Prosvjeta” Negoslavci
U januaru i februaru članovi Pododbora su radili na pripremama za sudjelovanje na manifestaciji "Selu u pohode", koje već četvrtu godinu organizira ZVO, te su se pripremali za sudjelovanje na IX danima kulture Srba Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema.
Planirano je da ove godine sudjeluju na smotri recitatora, susretu dječjih folklornih grupa i susretu folklornih društava. Ove godine navedeni susreti i smotre planiraju se od strane Koordinacionog odbora za maj, a smotra recitatora održat će se u Negoslavcima.
U januaru su nastupili članovi KUD-a, tamburaši, recitatori i zbor povodom proslave 27.1., Dana Društva.
KUD je 04.3. gostovao u Novom Bečeju gdje je održan cjelovečernji koncert s predstavnicima KUD-a i OŠ iz Novog Bečeja. Ovo druženje provodi se od 2001. godine.
Obilježiavanje 08. marta, Međunarodni dan žena.

22. Pododbor SKD “Prosvjeta” Ostrovo
U januaru su održavane redovne probe folklorne i dramsko-recitatorske sekcije zbog nastupa za Dan Društva, Sv. Savu na priredbi koja je održana u suorganizaciji sa mjesnom osnovnom školom, u Domu kulture Ostrovo. Učestovalo je 40 učesnika i bilo je preko 100 posjetilaca.
U februaru su nastavljene probe sekcija Pododbora, i obilježena je četverogodišnjica nastanka pododbora, u Domu kulture Ostrovo.
U Domu kulture 06.03. organizirana je prigodna svečanost, Poklade, uz učešće svih sekcija. Izveden je prigodan igrokaz.

23. Pododbor SKD “Prosvjeta” Petrinja
Pododbor se u realizaciji planiranog programa, kao i dosadašnjih godina svoga rada susretao sa istim problemom – nedostatkom vlastitog prostora. Koriste privatni prostor koji je djelomično uređen i bez grijanja. Društveni domovi u seoskim sredinama gdje često nastupaju također imaju vrlo loše uvjete za rad u zimi, veliki prostor teško je zagrijati. U velikoj želji za aktivnosti, članovi su dobrovoljnim prilozima kupili ogrjev za te prostore, a i dobrovoljno su volontirali u uređenju istih.
Na tradionalan način obilježili su protekle blagdane i ostale značajne datume:
   06.01.2006. Petrinja, likovna i etno izložba; Obilježen Badnji dan.
   07.01.2006. Petrinja, obilježen Božić
   09.01.2006. Sv. Stefan, obilježavanje slave nekih članova pododbora;
   14.01.2006. Blinja, Društveni dom, likovna i etno-izložba, pjesma i igra;
   20.01.2006. Petrinja, obilježena 5-godišnjica pododbora;
   27.01.2006. Petrinja, Dan Društva;
   31.01.2006. Hrvatski glazbeni zavod, gostovanje na Svetosavskoj akademiji, izvođenje programa srpske tradicionalne muzike u izvođenju pjevača i muzičara Odsjeka za muzikologiju M. Š. Mokranjac iz Beograda;
   11. i 18.02.2006. Blinja, likovna i etno izložba;
   02.02.-02.03. Tečaj mladih novinara;
   04.03.2006. Mali Gradac, obilježavanje Međunarodnog dana žena.
   08.03.2006. Blinja, obilježavanje Dana žena,
   21.03.2006. Petrinja, posjet članova likovne sekcije izložbi Galerije K. Hegedušić;
   30.03.2006. Petrinja, posjet članova likovne sekcije izložbi Galerije Žilić.

24. Pododbor SKD “Prosvjeta” Vera
U izvještajnom periodu Pododbor je održavao redovne probe folklora dva puta tjedno pod umjetničkim rukovodstvom Dejana Gagulića.
Članovi starije grupe redovno odlaze i na probe Regionalnog ansambla u Vukovar.
   28.01.2006. Vera, Pododbor i KUD LJ. Ratić Bubo održali su cjelovečernji koncert u Domu kulture u Veri povodom 5-godišnjice postojanja KUD-a.
Tokom februara održavane su redovite probe KUD-a.
   27.03.2006. Beograd, gostovanje KUD-a na koncertu Kola, cjelovečernji program.

25. Pododbor SKD “Prosvjeta” Trpinja
U periodu 1.-3. mjeseca 2006. godine pododbor Trpinja je ostvarivao svoju aktivnost u skladu sa postojećim uslovima i mogućnostima rada. Zbog hladnoće i nemogućnosti da se zagrijava prostor dvorane aktivnosti su se odvijale uglavnom na završetku poslova započetih u 2005. godini i to:
Završene su sve pripreme za štampanje knjige Živojina Manojlovića o narodnim običajima i knjiga se nalazi trenutno u štampariji.
Završen je posao u vezi sa izdavanjem CD muške pjevačke grupe iz Trpinje i u pripremi je promocija materijala uz prigodan kulturno-umjetnički program.
Sa predstavnicima Općine Trpinja izvršene su sve pripreme za otvaranje biblioteke kao zajedničkog projekta pododbora i Općine i njeno preseljenje sa kata Doma kulture u adekvatniji prostor u prizemlju.
U saradnji sa školom i crkvom izveden je prigodan program povodom obilježavanja Sv. Save.
Zbog ne adekvatnih uslova za rad cjelokupan potencijal igrača folklora prebačen je iz Trpinje na rad sa Regionalnim folklornim ansamblom. Pododbor Trpinja u potpunosti financira troškove ovih aktivnosti za svoje članove.
U toku su pripreme za početak rada dječje folklorne grupe čim to dozvole vremenski uvjeti.

26. Pododbor SKD “Prosvjeta” Pačetin
  
26.01.2006. Pačetin, Dom kulture, manifestacija Svetosavska besjeda, nastup recitatorske sekcije, štampan je i bilten.
   28.01.2006. Vera, proslava 5-godišnjice KUD-a Ljubomir Ratić Bubo iz Vere, gostovanje dramskog ansambla, izveli isječke iz tri predstave.
Folklorna sekcija uči tri nove koreografije, probe su srijedom i subotom. Plesna grupa održava probe jednom tjedno. Dramski ansambl intenzivno uči novu predstavu Branislava Nušića Beograd, nekad i sad, pod rukovodstvom režisera Đ. Bosanca, dramskog umjetnika iz HNK Osijek. Recitatori se pripremaju za recital u okviru nastupa za Uskršnji koncert.

27. Pododbor SKD “Prosvjeta” Split
Prostor Pododbora kojeg su dobili od Grada Splita na korištenje u toku prošle godine bio je četiri puta meta vandalizma. Tri puta su razbijana stakla te jednom izvršena provala sa namjernim izazivanjem požara. Ovi napadi su doveli do osipanja članova Pododbora. Početkom ove godine pristupili su uređnju prostora tako da su morali ponovo bojati prostorije i očistiti knjižnicu koja je bila puna čađi od požara. Uspjeli su sve srediti do proslave Dana Društva, sv. Save. Na Svetosavskoj priredbi bilo je prisutno 70-ak članova i gostiju, presječen je slavski kolač od strane dvojice sveštenika, te izvedeno nekoliko recitacija.
Prostorije pododbora otvorene su svaki dan od 16 do 22 sata, gdje se članovi Društva druže. Na raspolaganju im je knjižnica sa preko 2000 naslova koje aktivno koriste. Predstoji održavanje izborne skupštine i izbor predsjednika pododbora.

28. Pododbor SKD “Prosvjeta” Bujština - Umag
  
14.01. Pula, prigodan program povodom pravoslavne Nove godine;
   27.01. Umag, obilježavanje Dana Društva.
Vrlo dobra je suradnja pododbora sa pododborima Korenica, Udbina, Knin i Pula. U pripremi je likovna izložba radova članova likovne sekcije Pododbora i navedenih pododbora.

29. Pododbor SKD “Prosvjeta” Vukovar
Program Pododbora je ostvaren prema godišnjem zacrtanom planu rada. Održana je redovna izvještajna skupština. Ostvareni su određeni zahvati na preuređenju postojećeg prostora za rad. Ostvaren je program odlaska na koncert Kola u Novi Sad.
Od programskih aktivnosti, ostvareni su programi odlaska članova na dvije pozorišne predstave u Sombor i Novi Sad, te realizirani redovni programi u Vukovaru:
   25.01.2006. program povodom obilježavanja Sv. Save u kojem su nastupili Omladinski pjevački hor, recitatori i Narodni orkestar sa solistima;
   14.02.2006. Sv. Trifun, kulturno zabavno veče, nastup Ženske pjevačke grupe i Narodnog orkestra sa solistima;
   07.03.2006. dva programa povodom Međunarodnog dana žena: izložba "Gracija", R. Marković i prigodan kulturno-umjetnički program, recitatori, Narodni orkestar sa solistima;
   24.03.2006. Gradska smotra literarnog stvaralaštva, 24 učesnika;
   28.03.2006. Borovo naselje, kino-dvorana, koncert Velikog tamburaškog orkestra i solista RTV Novi Sad, organizator Koordinacioni odbor, a domaćin Pododbor Vukovar.
   31.03.2006. Gradska smotra recitatora, 15 recitatora.
Nakon smotre obavljeni su razgovori o daljnjim pripremama za predstojeću manifestaciju Dani kulture Srba….

30. Pododbor SKD “Prosvjeta” Zapadna Slavonija – Pakrac
Pododbor ’Zapadna Slavonija’ Pakrac djeluje u okviru kulturnog amaterizma kroz dvije sekcije: Dramsko – recitatorska, grupa broji 18 stalnih učesnika
Likovna grupa broji ukupno 15 osoba. Ciljevi aktivnosti su bili: očuvanje identiteta, očuvanje kulturne baštine, tradicije i običaja, poticanje na aktivno sudjelovanje u zajednici. Aktivnosti su se odvijale u prostorijama Pododbora Osječka 2 gdje djeluje i mala biblioteka.
Nastupi dramsko-recitatorske sekcije:
   27.01.2005. Pakrac, obilježavanje slave Sv. Save u prostorijama Prosvjete, 15 sudionika, 30 prisutnih, nastup ostvaren dramsko scenskim prikazom «Pop Ćira i pop Spira» te pojedinim recitacijama.
   08.03.2005. Pakrac, obilježavanje Dana žena u prostorijama Prosvjete, 17 sudionika, 26 prisutnih, nastup ostvaren dramsko scenskim prikazom «Mamama na dar» narodna pjesma i običaj «Što to radiš Maro» i narodna pjesma «Mesečina». Rad likovne sekcije odvija se u prostorijama Prosvjete, Osječka 2, dva puta tjedno po 4 sata. Sve nastale likovne radove izlažemo u prostorijama Pododbrora i biblioteci
Likovni radovi; tehnike: glinemol, flomasteri  i drvene boje, te olovka, tempere i vodene bojice. Voditelj radionice: Velinka Ivanović.

31. Pododbor SKD “Prosvjeta” Dvor
Konstituirano je predsjedništvo Pododbora i imenovanje voditelja sekcija. Upisano je 30 mladih u folklornu sekciju. Određen je raspored i započeto je s probama dramsko-recitatorske, folklorne i izvorne folklorne sekcije, jednom tjedno, subotom.
13.01.2006. program povodom pravoslavne Nove godine,
27.01.2006. Zrinski Brđani, proslava krsne slave,
02.03.2006. Glina, gostovanje na Radio-Banovini,
08.03.2006. Grmušani, prigodan program povodom 8. marta.

32. Pododbor SKD “Prosvjeta” Vojnić
Pododbor je u ovom izvještajnom periodu ostvario sljedeće aktivnosti :redovite probe sekcija 2 puta tjedno. Unutar pododbora obilježena Krsna slava Prosvjete Sveti Sava 27. januara 2006. Nastup na Svetosavskoj akademiji Vrginmost 28. januara 2006. Općina Vojnić dodjelila prostor Pododboru u februaru 2006. Rad na ekipiranju i učlanjivanju novih članova.
Folklorna sekcija – Mali Folklor  – broji 30 članova, 2 puta tjedno održavali su probe i uvježbavali koreografija (Kordun – autohtona koreografija, Bunjevac, Gluvo glamočko kolo, Šumadija, Bela Palanka). Uvježbavanje novih koraka srpskih kola (Moravac, Užičko i Čačak). Rukovoditelj:Bojan Korać
Muzička sekcija/pjevačka sekcija – broji 7 članova (harmonika, bas, prim, I bugarija, II bugarija i frula). Prati rad folklorne sekcije. Rukovoditej: Miloš Korać – muzičari, Milan Miljević – pjevačka skupina
Dramska sekcija
Ekipiranje članstva (zainteresiranost građana) i rad na stručnom rukovođenju sekcije u ovirima mogućnosti pododbora.
Dramska sekcija provodila je svoje aktivnosti 2 puta tjedno. Voditelj sekcije Jovo Garajović
Ritmička sekcija – provodila je aktivnosti 2 puta tjedno. Uvježbavanje koreografija modernog plasa, klasničih i latinoameričkih plesova te koreografije na etno ples. Voditeljica : Danica Jurić
   27.01.2006. obilježena je slava Prosvjete na prigodnoj svečanoj sjednici sa članovima pododbora, te lomljenjem slavskog kolača u Crkvi i posvećivanjem žita sa djecom iz manjinske nastave na srpskom jeziku uz prigodne recitale djece po završetku liturgije.
Nastup na Svetosavskoj akademiji
Tradicionalno i ove godine folklorna sekcija pododbora Vojnić nastupila je na Svetosavskoj akademiji u Vrginmostu 28.01.2006. na nastupu izveli su sljedeće koreografije – Mali folklor – Kordun; Veliki folklor – Gluvo glamočko kolo i Šumadiju. Odlukom općinskog poglavarstva dodjeljen je prostor SKD Prosvjeti Pododbor Vojnić i potpisan ugovor o korištenju istog 13.02.2006. U pododboru se radilo na ekipiranju članstva i osnivanju novih sekcija, provođenjem anketa među građanima, za što su zaduženi voditelji sekcija. 

33. Pododbor SKD “Prosvjeta” Kistanje
U prvom tromjesečju 2006. Pododbor je prema godišnjem planu rada svečano proslavio Dan Društva, Sv. Savu, organizirajući 27.01. Svetosavsku Akademiju u Domu kulture Kistanje, u suradnji s manastirom Krka i eparhijom dalmatinskom SPC. U programu su učestvovali polaznici Bogoslovije i učenici OŠ Kistanje.
Tokom marta imali su razgovore sa karlovačkim pododborom vezano za organizaciju likovne kolonije na jesen (septembar ili oktobar), te sa riječkim pododborom u vezi gostovanja njihove folklorne sekcije povodom Ilindenskih susreta i Preobraženja.
Dodatna nastava za djecu srpske nacionalnosti počela se izvoditi u drugom polugodištu školske 2005/2006. godine. Redovnu godišnju skupštinu Pododbora održali su tradicionalno 14.01.2006. godine.

34. Pododbor SKD “Prosvjeta” Gomirje
Pododbor je u proteklom razdoblju radio kroz nekoliko sekcija: muzička, foklorna, dramska, likovna i recitatorska sekcija. Sekcije su održavale redovne probe. Muzička sekcija i muški pjevački zbor: voditelj Vaso Stipanović. 18 članova. Foklorna sekcija: voditelj Milorad Polovina, koreograf Magdalena Perić, 28 članova, raspoređenih u stariju i mlađu grupu. Dramska sekcija: voditelj Đorđe Trbović, 15 članova. Likovna i recitatorska sekcija: voditelj Maravić Dobrila, 12 članova.
Nastupi:
   13.01. proslava pravoslavne Nove godine,
   27.01. obilježavanje Dana Društva, sv. Save,
   04.03. Glazbena večer uz Dan grada Vrbovsko
   11.03. Dani kulturnog stvaralaštva Grada Vrbovsko.
U toku su dogovori s pododborom Rijeka i Karlovac oko organiziranja likovne kolonije i književne večeri u Gomirju do kraja 2006. godine.

35. Pododbor SKD “Prosvjeta” Ogulin
Pododbor Ogulin osnovan je u 2005. godini, tako da je ove godine prvi put financiran od strane Savjeta za nacionalne manjine, i to u iznosu od 40.000,00 kn za pjevačku, glazbenu i folklornu skupinu.
   27.01.2006. u Hramu sv. Georgija u Ogulin, pododbor je obilježio Krsnu slavu Društva uz literarno-recitatorski program. Povećan je i broj članova. Kontinuiran je rad folklorne sekcije u prostorijama područne škole Otok Oštarijski petkom i nedjeljom u dvije grupe. Na radio Ogulinu povremeno se pojavljuju u obliku informacija o radu pododbora. Otvorena je i čitaonica Pododbora koja radi ponedjeljak, srijeda i petak od 10,00 do 14,00 sati. Nabavljen je dio opreme neophodan za rad folklorne sekcije, i to: sašiveno je 7 muških i 7 ženskih narodnih nošnji područja Korduna i kupljen je instrument def (6 komada).

36. Koordinacioni odbor za Istočnu Slavoniju, Baranju i Zapadni Srijem – Vukovar
U prva tri mjeseca održane su dvije sjednice Koordinacionog odbora na kojima je podnijet izvještaj o radu za 2005. i plan rada za 2006. godinu, te utvrđen plan i program manifestacije IX Dani kulture Srba Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema. Koordinacioni odbor izvršio je analizu održanih izvještajnih godišnjih skupština po pododborima te aktualizirao obaveze pododbora prema Glavnom odboru.
Ostale programske aktivnosti ostvarivali su kroz rad Ansambla narodnih igara, Narodnog orkestra i solista i rada škole folklora.
I izvještajnom razdoblju Narodni orkestar i solisti održali su 11 proba i tri samostalna nastupa i to:
   25.01.2006. u okviru programa za Sv. Savu,
   14.02.2006. u okviru programa povodom sv. Trifuna,
   07.03.2006. u okviru programa povodom Međunarodnog dana žena.
Ansambl narodnih igara u isto razdoblju održao je 13 radnih proba i dva nastupa:
   27.01.2006. u Gimnaziji Vukovar povodom sv. Save
   24.02.2006. na Četvrtim Kočićevim danima u Čelarevu, SiCG.
U toku prvog tromjesečja održan je i seminar za voditelje folklornih sekcija. Na programu su bile Srpske igre iz Banata. U radu seminara učestvovalo je 15 polaznika iz pododbora Beli Manastir, Darda, Vera, Bršadin, Vukovar i kao gosti Mali Gradac. Svim učesnicima seminara uručeni su radni materijali u vidu CD, notni zapisi i DVD sa sadržajem igara koje su obrađivane na seminaru. Ostvareni su i mnogi kontakti sa pododborima vezani za njihove aktivnosti u pododborima te određene aktivnosti na uređenju prostora za rad.

 

 


 

 

Prikaži verziju za ispis

Promocija zagrebačkog izdanja Romana o Londonu Miloša Crnjanskog
Sjećanje na Desanku Maksimović...
Izložba slika Nikole Medića
Предавање о 200-годишњици рођења Његоша
Љубивоје Ршумовић у Загребу
Izložba novih naslova s 58. Beogradskog sajma knjiga
Jesen u Petrinji 2013
Promocija knjige Radoja Arsenića - Remember Maksimir
NATJEČAJ za nastavnika ili profesora srpskog jezika ili hrvatskog i srpskog jezika
Јесен, и живот без смисла
U DARDI MALI JUBILEJ
Izložba Jovice Drobnjaka - Slikarski fotografiran motiv cvijeća
Ljetna škola srpskog jezika i kulture punoljetna!
POZIV NA PJEVAČKU RADIONICU I PREDAVANJE - U sklopu 8. Dana srpske kulture
Izložba Komora - iz srca hrasta gostovala u Banja Luci
Srpsko kulturno društvo "Prosvjeta", 2005. | Impressum | Kontakt