MANASTIRI I CRKVE

Manastiri

Mnogobrojni, stari pravoslavni manastiri odražavaju bogatu kulturu i istoriju srpskog naroda. Predstavljaju duhovna staništa, kulturna središta i narodna zborišta. Nekada su predstavljale i bogate riznice i stare knjigohranilnice, danas postoje u teškim uvjetima. Njihova životna snaga i duhovna vertikala jesu monasi, danas oni žive u ponekom manastiru,a tamo gdje ih ima oni su sažitelji tih svetinja, koji ih vjekovima grade i duhovno bogate; oni su njihovi čuvari i naši molitvenici.

Dragović
Manastir Dragović je smješten nedaleko od Vrlike. Sagrađen je 1395. godine. Manastir je imao bogatu riznicu od koje su ostali neki predmeti. Danas  je manastir Dragović pust, bez monaha i sa neizvjesnom sudbinom kao i narod koji je ovoj svetinji pripadao i koju je iskreno poštovao.
Gomirje
Manastir Gomirje je smješten u zapadnom dijelu Hrvatske. Manastir Gomirje je nastajao kako su se formirala prva srpska naselja u Gomirju, Vrbovskom i Moravicama. Sagrađen je 1602. godine.
Krka
Manastir Krka je podignut blizu današnjeg mjesta Kistanje. Od svog postanja manastir Krka je duhovno ishodište, kulturno središte i narodno zborište pravoslavnih Srba u Dalmaciji.
Krupa
Manastir Krupa nalazi se u Bukovici. Manastirska crkva je posvećena Uspenju Svete Bogorodice. U manastirskoj arhivi čuvana su i 22 turska fermana, a najzanimljiviji među njima je ferman cara Mustafe II iz 1696. godine. Tim fermanom turski car štiti i brani manastirska prava.
Lepavina
Manastir Lepavina smješten je na otprilike kilometar i po puta od željezničke stanice Lepavina, na pruzi Križevci - Koprivnica. Materijalni i duhovni procvat manastir doživljava za Kraljevine Jugoslavije.
Orahovica
Manastir Orahovica je jedan od najznačajnijih i najranijih duhovnih, istorijskih i kulturno-umjetničkih središta Srba tzv. Donje Slavonije, odnosno Podravine.
Pakra
Manastir Pakra se nalazi između Pakraca i Daruvara. Riznica manastira Pakre bila je nekada izuzetno bogata, posebno su vrijedne dragocjenosti koje su mileševski kaluđeri prenijeli iz manastira Mileševo.
Sveta Ana
Manastir Sveta Ana nalazi se kod sela Donja Vrijeska blizu Daruvara. Izgrađena je 1412. godine. U blizini manastira nalazi se čudotvorni izvor “Svetinja”. Manastirska crkva je danas u teškom stanju.

Crkve

 U dugom periodu trajanja srpske duhovnosti na ovim prostorima, uz manastire, parohoijske i filijalne crkve drugi su najznačajniji centri okupljanja i očuvanja srpskog naroda. Svojom brojnošću i rasporedom govore o utemeljenosti srpskog naroda i pravoslavne crkve na najzapadnijim granicama njegova protezanja. Od perioda početnog naseljavanja, prva polovina XVI vijeka, kada se gradilo od drveta i trošnijih materijala, do početaka XVIII vijeka, kada se podižu zidani objekti, pretežno pod utjecajem baroknih shvaćanja. U isto vrijeme i oprema je poprimala moderniji izgled, ali koji nije odstupao od istočnopravoslavnih ikonografskih zahtijeva. Vrhunac izgradnje dosegnut je u razdoblju historicizma (druga polovina XIX vijeka), nakon čega, do današnjih dana ona stagnira i, štaviše, velik broj njih poslije ratnih šteta (Drugi svjetski rat i onaj iz 1991/5) nije ni obnovljen.

Posljednje crkve brvnare na tlu Hrvatske