Kordunaški proces
Čedomir Višnjić
Godina izdanja: 1997.
Cijena: 120 kuna
Za inozemstvo: 25 eura